“Laisvė – tai kūrybos pradas”

Kovo 11 d. vyko III respublikinis dailės ir muzikos festivalis – konkursas “Laisvė – tai kūrybos pradas” (Ignas Šeinius), skirtas paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Renginį nuotoliniu būdu organizavo Širvintų meno mokykla.
Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius kūrybinėmis iniciatyvomis stiprinti pagarbą valstybei, jos istorijai, kultūrai ir tradicijoms. Konkurso dalyviai, atlikdami lietuvių autorių muzikinius kūrinius, išreikšdami kūrinio temas savo piešiniuose, skatina pažinti savo šalies ir tautos kūrybos lobyną, bei jį populiarinti.
Konkurse dalyvavo virš 100 mokinių iš visos Lietuvos. Tarp jų sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos mokinės. G. Kuprevičiaus kūrinį “Kregždutės” atliko Radvilė Jieznytė (mokyt. Valda Puskunigienė), piešinį pagal “Kregždutes” sukūrė Gintarė Dominauskaitė (mokyt. Alma Rugienienė). Mergaitės tapo III vietos laureatėmis!!!
Sveikinimai laureatėms ir jų mokytojoms!
Paklausyti kūrinio galite https://youtu.be/Ez85IFcKqHQ
“Laisvė – tai kūrybos pradas”
Į viršų