Laisvos darbo vietos

SKELBIAMA ATRANKA LAISVOMS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VIETOMS UŽIMTI

Smuiko mokytojo (0.5 etato) darbo vietai užimti (nuo 2021-09-01)

 1. Mokyklos pavadinimas: Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla;
 2. Pareigybės pavadinimas: smuiko mokytojas;
 3. Darbo sutarties rūšis: pastoviam darbui;
 4. Darbo krūvis: (0.5 etato, t.y. 18 sav. val.);
 5. Darbo pobūdis: mokyti groti smuiku, ruošti mokinius koncertams ir pasirodymams;
 6. Apmokėjimas – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo V skyriaus 29.2 punktą.
 7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

7.1. Išsilavinimas – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) pedagogo kvalifikacija (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo pedagoginiu darbuotoju pradžios). Turi būti baigęs atitinkamą studijų arba dalyko/specializacijos modulio programą; 7.2. Gebėjimas groti smuiku; 7.3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą; 7.4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pagrindinio dalyko mokytoju.

 1. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
 2. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašmą (CV).

CV siųsti iki 2021-08-30 e,paštu krmuzikosm@gmail.com arba atnešti į Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos raštinę. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. Išsilavimą patvirtinantė dokumentą ir jo kopiją; 6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo kasdien nuo 11.00 val. iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pradžia 2021-08-17 pabaiga 2021-08-30. Pakalbis numatomas 2021-08-31 dieną 11 valandą.

Į viršų