Metodiniai būreliai

Pianistų metodinis būrelis

Pirmininkė – Valda Puskunigienė
Sekretorė – Laima Rotomskienė
Nariai:
Živilė Samulionienė
Sanda Jelinskienė

Instrumentalistų  metodinis būrelis

Pirmininkas – Gintautas Puskunigis
Sekretorė – Augenija Justina Kuncevičienė
Nariai:
Remigijus Morkūnas
Artūras Grinevičius
Audrius Pučinskas
Irena Dulinskaitė
Virginija Savickė

Teorijos ir dainavimo metodinis būrelis

Pirmininkė – Salomėja Vitukynienė
Sekretorė – Eglė Bernotienė
Nariai:
Laura Berntsen
Birutė Pavalkienė

Dailės metodinis būrelis

​Pirmininkė – Alma Rugienienė
Sekretorė – Vita Eidukaitytė
Nariai:
Milda Palkauskaitė

Į viršų