Mokinių priėmimas

Pradedamas mokinių priėmimas į Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklą.  Stojančiojo tėvai/ globėjai privalo užpildyti prašymo formą esančią žemiau ir atsiųsti el. paštu krmuzikosm@gmail.com

Mokykloje veikia muzikos ir dailės skyriai.

Muzikos  skyriuje  siūlome rinktis dainavimo, fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, kanklių, medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų bei mušamųjų instrumentų individualias pamokas. Mokiniai mokosi groti antru muzikos instrumentu, vyksta solfedžio pamokos. Nuo V klasės mokiniai mokosi muzikos istorijos. Taip pat gali dalyvauti meno kolektyvų veikloje. Visiems rekomenduojamas choras. I-VIII klasių mokinio užimtumas – nuo 5 iki 11 pamokų per savaitę.

 “Muzikos mėgėjų kursas”  (MMK). MMK skirtas jaunimui pavėlavusiam į muzikos skyriaus VIII metų kurso programą. Per 2-4 metus jaunuoliai mokosi groti pasirinktu instrumentu arba dainuoti, pagal poreikius ir galimybes lanko meno kolektyvus, kitas grupines pamokas.

Dailės skyriuje mokiniai mokosi tapybos, piešimo, kompozicijos grafikos, meno istorijos. Mokinių užimtumas nuo 4 iki 11 pamokų per savaitę. Dailės pradinio ugdymo kursas trunka III metus, pagrindinio ugdymo IV metus.

​Informacija pasiteiravimui telefonu: +370 343 95 436 direktorė Milda Palkauskaitė

PRAŠYMO FORMA STOJANTIESIEMS

Į viršų