Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – Alma Rugienienė (mokytojų atstovė)

Mokyklos tarybos sekretorė – Birutė Pavalkienė (mokytojų atstovė)
Nariai:
Lina Savickienė (tėvų atstovė)
Vaida Kriščiūnienė (tėvų atstovė)
Liudvikas Savickas (mokinių atstovas)
Rimantė Kalvaitytė (mokinių atstovė)

Į viršų