B.Pavalkiene

Birutė Pavalkienė

Mokytoja metodininkė
1979 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, muzikos ir dainavimo mokytojo, choro dirigento specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. ​ Dirba su dainavimo klasės mokiniais. Vadovauja ansambliams "Gracile" ir "Vabaliukai".
V.Puskunigiene

Valda Puskunigienė

Mokytoja metodininkė
1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo muzikos teorijos ir bendrojo fortepijono mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1979-09-01. ​ Dirba su fortepijono klasės mokiniais. Fortepijono metodinio būrelio pirmininkė.
L.Rotomskiene

Laima Rotomskienė

Mokytoja metodininkė
1980 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo fortepijono mokytojo ir koncertmeisterio specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1980-09-01. Dirba su fortepijono klasės mokiniais.
R.Pliskus

Revalis Pliskus

Vyresnysis mokytojas, koncertmeisteris
1994 m. baigė Regensburgo katalikiškosios bažnytinės muzikos ir muzikinio auklėjimo akademiją, įgijo Bažnytinės muzikos specialisto specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2015-09-01. Dirba su fortepijono klasės mokiniais. Akomponuoja dainavimo, pučiamųjų instrumentų, smuiko klasių mokiniams.
G.Puskunigis

Gintautas Puskunigis

Mokytojas metodininkas
1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo orkestro artisto ir obojaus mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1979-09-01. ​ Dirba su medinių pučiamųjų klasės mokiniais. Instrumentalistų metodinio būrelio pirmininkas, atestacijos komisijos sekretorius, darbuotojų atstovas (LMPS)
A.Kunceviciene

Augenija Justina Kuncevičienė

Vyresnioji mokytoja
1974 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo akordeono mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1985-09-01. ​ Dirba su akordeono klasės mokiniais.
L.Berntsen

Laura Berntsen

Vyresnioji mokytoja
1991 m. baigė Marijampolės pedagoginės muzikos mokyklą, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1995-09-01. Dirba su dainavimo klasės mokiniais, vadovauja jaunučių chorui. Mokyklos tarybos pirmininkė.
E.Bernotiene

Eglė Bernotienė

Mokytoja metodininkė
1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1985-09-01. ​ Moko groti II instrumentu (fortepijonu), dėsto solfedžio.
Danguolė Sultanova

Danguolė Sultanova

Mokytoja
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė bendrosios muzikos didaktikos specialybę. Nuo 2018 metų Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje moko groti antru instrument (fortepijonu).
S.Vitukyniene

Salomėja Vitukynienė

Vyresnioji mokytoja
1979 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, muzikos, dainavimo ir solfedžio mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1980-09-01. ​ Moko solfežio, dirigavimo, dirba su jaunių choru, vokaliniu tercetu. Dainavimo, etnomuzikavim ir teorijos metodinio būrelio pirmininkė.
R.Morkunas

Remigijus Morkūnas

Mokytojas metodininkas
1985 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, muzikos mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2008-09-01. ​ Dirba su gitaros klasės mokiniais, vadovauja ansambliui "Gracile".
A.Pucinskas

Audrius Pučinskas

Vyresnysis mokytojas
1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, įgijo orkestro solisto ir dirigento, mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-09-01. Dirba su varinių pučiamųjų ir mušamųjų klasės mokiniais, vadovauja medžioklės ragų ansambliui.
A.Grinevicius

Artūras Grinevičius

Vyresnysis mokytojas
2009 m. baigė Marijampolės kolegiją, įgijo muzikos mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-09-01. ​ Dirba su gitaros klasės mokiniais.
I.Dulinskaite

Irena Dulinskaitė

Vyresnioji mokytoja
2000 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, kanklių atlikėjo, mokytojo specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2008-09-01. ​ Dirba su kanklių klasės mokiniais.
Milda Palkauskaitė

Milda Palkauskaitė

Vyresnioji mokytoja
2011 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininkės, tapytojos specialybę, tais pačiais metais suteikta dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. ​ Dirba su dailės klasės mokiniais.
A.Rugieniene

Alma Rugienienė

Vyresnioji mokytoja
1991 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininko - dizainerio specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2011-09-01. ​ Dirba su dailės klasės mokiniais. Dailės metodinio būrelio pirmininkė.
V.Eidukaityte

Vita Eidukaitytė

Mokytoja
2013 m. baigė Kauno kolegiją - Justino Vienožinskio menų fakultetą, įgijo dailės pedagogo ir keramikos specialybę. ​ Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01. ​ Dirba su dailės klasės mokiniais.
D.Simonis

Dominykas Šimonis

Koncertmeisteris, muzikos istorijos, akompanimento mokytojas
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01. Moko muzikos istorijos. ​ Akomponuoja dainavimo, pučiamųjų instrumentų, kanklių klasių mokiniams.
Karina

Karina Petraškaitė

Mokytoja
2021 m. baigė VDU muzikos akademiją smuiko specialybę, bei įgijo pedagogo kvalifikaciją. Dirba VDU kameriniame ir KVMT orkestruose. Nuo 2021-09-01 dirba Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje su smuiko klasės mokiniais.
Į viršų