Muzikos skyriuje mokomi dalykai:

  1. Muzikos instrumentas arba dainavimas.
  2. Siūlome rinktis dainavimo, fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, kanklių, įvairių pučiamųjų instrumentų ir mušamųjų instrumentų individualias pamokas.
  3. Antrasis muzikos instrumentas. Rekomenduojamas fortepijonas kitus instrumentus (ne fortepijoną) pasirinkusiems vaikams.
  4. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Jį vėliau tęsia solfedžio ir muzikos istorijos dalykai.
  5. Laisvai pasirenkami dalykai. Tai įvairūs meno kolektyvai. Visiems rekomenduojamas choras.

 

I – VIII klasių muzikos skyriaus mokinio užimtumas – nuo 5 iki 11 pamokų per savaitę.

Jei pagrindinis instrumentas – fortepijonas

Fortepijonu (pianinu) vaikai mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas.  

           

Kiti instrumentai

Kito pagrindinio instrumento pasirinkimas – pats įvairiausias: smuikas, gitara,  pučiamieji: fleita, saksofonas, klarnetas, obojus, triūba; taip pat – akordeonas ir kanklės. Vaikai mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas.  

Dainavimo mokoma aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas. Dainorėliai mokosi groti pianinu, 1 savaitės pamoką.

Į muziką priimami 1 – 2 klasės pagal bendrąjį ugdymą mokiniai. Pirmaisiais metais – 1 savaitės pamoka pasirinkto pagrindinio instrumento arba dainavimo.

VISI pirmokai lanko solfedžio pamokas. Visiems rekomenduojamas jaunučių choras.

Mokomieji meno kolektyvai

Mokiniai mielai renkasi įvairius meno kolektyvus ir taip patiria muzikavimo kartu džiaugsmą. Visiems rekomenduojamas jaunių ir jaunučių chorai. Dar mokykloje yra įvairūs ansambliai: akordeonininkų, stygininkų, vokaliniai. Folkloro ansamblis ne tik dainuoja, šoka ratelius, žaidžia žaidimus, bet turi ir savo instrumentinę grupę, skaitovus, pasakorius, solistus ir pan.

Vokalinis-instrumentinis ansamblis Gracile – aktyviai koncertuojantis ne tik savivaldybėje, bet ir už jos ribų. Laukia smuiku ir gitara grojančių vaikų, dainorėlių.

Muzikos mėgėjų programa (MMK)

Skirta jaunimui „pavėlavusiam“ į muzikos mokyklą. Per 2 – 4 metus jaunuoliai mokosi groti pasirinktu instrumentu arba dainuoti, pagal poreikius ir galimybes lanko meno kolektyvus, kitas grupines pamokas

Į viršų