Kovo 14 dieną Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje vyko seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“, kuriame savo asmeninėmis įžvalgomis apie demokratiškumo apraiškas pedagoginiame darbe, mokinių motyvacijos būdus ir šiuolaikinės kartos sudominimą muzikos mokslu dalinosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius.
„Labai smagu, kad Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos administracija bei gausiai susirinkęs menų mokyklos kolektyvas, taip šiltai priėmė mane pristatyti mokinių mokymosi sėkmės pavyzdžius, kurie buvo paskatinti demokratinio ugdymo ir požiūrio į pačio mokinio asmeninius ugdymosi poreikius. Aktyviai į diskusijas įsitraukę muzikos mokyklos mokytojai paskatino atviriau ir drąsiau pasidalinti metodine patirtimi renginio metu. Mokinio muzikos mokymosi motyvacijai turi įtakos vidiniai ir išoriniai veiksniai – motyvai. Jie vienas kitą veikia kaip tam tikra sistema. Muzikos ar meno mokyklos ugdytinis nėra izoliuotas nuo aplinkos ir jos įtakos. Todėl mokytojas pirmiausia turėtų pasirūpinti, kad klasėje būtų sukurta geranoriška, bendradarbiavimą ir savitarpio pasitikėjimą skatinanti aplinka. “ – dalinosi pastebėjimais apie vestą seminarą Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.
Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, mokinių laisvės kurti ugdymo turinį bei abipusės pagarbos principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.
Seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“
Į viršų