Dailės skyrius

Laukiame bet kokio amžiaus vaikų ir jaunuolių. Atitinkamai bus formuojamos grupės.

Pradinis ugdymas. Skirtas 1 -2 klasės pagrindinio ugdymo mokiniams. Mokoma plastinės raiškos (spalvinė raiška, grafinė raiška, erdvinė raiška), integruotos meninės raiškos (integruota su kitomis meninės raiškos formomis: muzika, judesiu, žaidimu ir kt.), dailės pažinimo (dailės istorijos, pagrindinių dailės rūšių ir žanrų bei šiuolaikinių vizualinių menų pradinis pažinimas). Trys mokymosi metai, užimtumas – nuo 5 iki 7 savaitės pamokų. Mokslas tęsiamas pagrindiniame ugdyme.

Pagrindinis ugdymas. Skirtas 5 – 6 klasių moksleiviams. Programa gilina dailės žinias, plečia meninį akiratį. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos. Keturi mokymosi metai, užimtumas – nuo 6 iki 9 savaitės pamokų.

Tikslinis dailės ugdymas – vyresniųjų klasių moksleiviams, padedantis pasiruošti dailės brandos egzaminui, taip pat stojimui į aukštąsias dailės studijas. Programa orientuota į mokinio  individualiai pasirenkamus dalykus (tapybą, grafiką, tekstilę, dizainą, meninę fotografiją bei naujuosius menus – instaliaciją, performansą, žemės, kūno menus, dailėtyrą ir kt.). 3 mokymosi metai, užimtumas – nuo 4 iki 9 pamokų.

Į viršų