Vizija, misija

Mokyklos vizija

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla – moderni meninio ugdymo mokykla.

Mokyklos misija

Teikti kryptingą meninį ugdymą suteikiant pradinę meninę kompetenciją, ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir tradicijų puoselėtoją, atsakingą ir kūrybišką asmenybę.

Į viršų