Administracija

Milda Ziminskienė

Direktorė
2011 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininkės, tapytojos specialybę, tais pačiais metais suteikta dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija. 2013 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailės magistro laipsnį. 2020 m. Vytauto Didžiojo univesitete įgijo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Danguolė Sultanova

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2008 m. įgytas bendrosios muzikos didaktikos muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija – Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Liveta Valentaitė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliąjam ugdymui
2022 m. baigė muzikos pedagogikos bakalauro studijas VDU Švietimo akademijoje. Šiuo metu studijuoja atlikimo meno - chorinio dirigavimo magistro studijas VDU Muzikos akademijoje.

Eglė Zaksienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2000 m. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla, poligrafijos technologo specialybė. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2018-05-02.

Rima Matulaitienė

Raštinės vedėja
2009m. Marijampolės kolegijoje įgijo kultūros vadybos profesinį bakalauro laipsnį. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2016-02-01.

Irena Stralkuvienė

Apskaitininkė
1981 m. Vilniaus prekybos technikume įgijo aukštesnįjį išsilavinimą. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2004-01-13.
Į viršų