Mokytojai

Birutė Pavalkienė

Mokytoja metodininkė
1979 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, muzikos ir dainavimo mokytojo, choro dirigento specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje nuo 2011-09-01 dirba su dainavimo klasės mokiniais.

Valda Puskunigienė

Mokytoja metodininkė
1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo muzikos teorijos ir bendrojo fortepijono mokytojo specialybę. Nuo 1979-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su fortepijono klasės mokiniais. Fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Laima Rotomskienė

Mokytoja metodininkė
1980 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo fortepijono mokytojo ir koncertmeisterio specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1980-09-01. Dirba su fortepijono klasės mokiniais.

Revalis Pliskus

Vyresnysis mokytojas
1994 m. baigė Regensburgo katalikiškosios bažnytinės muzikos ir muzikinio auklėjimo akademiją, įgijo Bažnytinės muzikos specialisto specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2015-09-01. Moko muzikos istorijos bei dirba su fortepijono klasės mokiniais.

Gintautas Puskunigis

Mokytojas metodininkas
1978 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo orkestro artisto ir obojaus mokytojo specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1979-09-01. Dirba su medinių pučiamųjų klasės mokiniais. Instrumentalistų metodinės grupės pirmininkas, atestacijos komisijos sekretorius, darbuotojų atstovas (LMPS).

Augenija Justina Kuncevičienė

Vyresnioji mokytoja
1974 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, įgijo akordeono mokytojo specialybę. Nuo 1985-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su akordeono klasės mokiniais.

Laura Berntsen

Vyresnioji mokytoja
1991 m. baigė Marijampolės pedagoginės muzikos mokyklą, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje nuo 1995-09-01 dirba su dainavimo klasės mokiniais, vadovauja jaunučių chorui.

Eglė Bernotienė

Mokytoja metodininkė
1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento ir muzikos mokytojo specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 1985-09-01. Moko groti antru instrumentu (fortepijonu), dėsto solfedžio. Vadovauja folkloro ansambliui “Sūduoniukai”.

Danguolė Sultanova

Vyresnioji mokytoja
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė Bendrosios muzikos didaktikos studijas. Įgijo muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2018-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje moko groti antru instrumentu (fortepijonu).

Aida Valentienė

Mokytoja
2003 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje operinio dainavimo bakalauro studijas. Nuo 2004 m. yra Kauno valstybinio choro dainininkė. Nuo 2023 m. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos solfedžio mokytoja.

Remigijus Morkūnas

Mokytojas metodininkas
1985 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, muzikos mokytojo specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje nuo 2008-09-01 dirba su gitaros klasės mokiniais.

Audrius Pučinskas

Mokytojas metodininkas
1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, įgijo orkestro solisto ir dirigento, mokytojo specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2009-09-01. Dirba su varinių pučiamųjų ir mušamųjų klasės mokiniais, vadovauja medžioklės ragų ansambliui.

Artūras Grinevičius

Vyresnysis mokytojas
2009 m. baigė Marijampolės kolegiją, įgijo muzikos mokytojo specialybę. Nuo 2009-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su gitaros klasės mokiniais.

Irena Dulinskaitė

Mokytoja metodininkė
2000 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, kanklių atlikėjo, mokytojo specialybę. Nuo 2008-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su kanklių klasės mokiniais.

Milda Ziminskienė

Vyresnioji mokytoja
2011 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininkės, tapytojos specialybę, tais pačiais metais suteikta dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje nuo 2011-09-01 dirba su dailės klasės mokiniais.

Alma Rugienienė

Vyresnioji mokytoja
1991 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, įgijo dailininko - dizainerio specialybę. Nuo 2011-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su dailės klasės mokiniais. Dailės metodinės grupės pirmininkė.

Vita Eidukaitytė

Mokytoja
2013 m. baigė Kauno kolegiją - Justino Vienožinskio menų fakultetą, įgijo dailės pedagogo ir keramikos specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01.Dirba su dailės klasės mokiniais.

Dominykas Šimonis

Koncertmeisteris, fortepijono ir akompanimento mokytojas
2022 m. VDU Muzikos akademijoje įgijo atlikimo meno (fortepijono) specialybę bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2017-09-01. Dėsto akompanimentą ir antrą instrumentą (fortepijoną). Akompanuoja dainavimo, pučiamųjų bei styginių instrumentų klasių mokiniams.

Rūta Klungevičiūtė

Mokytoja
2021 m. VDU Muzikos akademijoje baigė smuiko specialybę bei pradėjo dirbti pedagoginį darbą. Nuo 2022-09-01 dirba Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje su smuiko klasės mokiniais.

Rugilė Navickaitė

Mokytoja, keramikė
2019 m. Vilniaus universitete baigė kūrybos komunikacijos bakalauro studijas. 2022 metais Vilniaus universitete įgijo meno vadybos magistro laipsnį. Nuo 2022 -09- 01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su dailės klasės mokiniais, mokomasis dalykas – keramika.

Povilas Kučinskas

Mokytojas, fotografas
2009 m. Marijampolės kolegijoje įgijo dailės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2022 -09- 01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su dailės ir fotografijos klasės mokiniais.

Liveta Valentaitė

Mokytoja
2022 m. baigė muzikos pedagogikos bakalauro studijas VDU Švietimo akademijoje. Šiuo metu studijuoja atlikimo meno - chorinio dirigavimo magistro studijas VDU Muzikos akademijoje. Nuo 2021-09-01 Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba su ankstyvojo integruoto meninio ugdymo mokiniais. Dainavimo, etnomuzikavimo ir teorijos metodinės grupės pirmininkė. Mokyklos tarybos pirmininkė.

Kęstutis Paulaitis

Koncertmeisteris
1977 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo atlikimo meno (fortepijono) specialybę. Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje dirba nuo 2019 - 09 -26. Akompanuoja dainavimo, bei styginių instrumentų klasių mokiniams.
Į viršų