Laisvos darbo vietos

SKELBIAMA ATRANKA LAISVOMS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VIETOMS UŽIMTI

Solfedžio (0.9 etato) darbo vietai užimti (nuo 2023-12-01)

 1. Mokyklos pavadinimas: Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla;
 2. Pareigybės pavadinimas: solfedžio mokytojas;
 3. Darbo sutarties rūšis: pastoviam darbui;
 4. Darbo krūvis: (0.9 etato, t.y. 22 sav. val.);
 5. Darbo pobūdis: vesti solfedžio pamokas, ugdyti mokinių muzikinio rašto gebėjimus, planuoti ugdomąją veiklą.
 6. Apmokėjimas – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo V skyriaus 29.2 punktą.
 7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

7.1. Išsilavinimas – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) pedagogo kvalifikacija (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo pedagoginiu darbuotoju pradžios). Turi būti baigęs atitinkamą studijų arba dalyko/specializacijos modulio programą;
7.2. Gebėjimas naudotis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis ir jas integruoti į ugdomąją veiklą;
7.3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą;
7.4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pagrindinio dalyko mokytoju;
7.5. Muzikos teorijos, solfedžio, kūrinių analizės, polifonijos, harmonijos žinios.

 1. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
 2. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

CV siųsti iki 2023-11-20 el, paštu zigaiciomokykla@krmm.lt arba atnešti į Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos raštinę.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo kasdien nuo 11.00 val. iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pradžia 2023-10-31 pabaiga 2023-11-20

Pokalbis numatomas 2023-11-24 dieną 10 valandą.

Į viršų