Pamokų laikas

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio
menų mokyklos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-205

KAZLŲ RŪDO RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS STANDARTINIS PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka ­– 13.05-13.50
2 pamoka – 13.55-14.40
3 pamoka – 14.45-15.30
4 pamoka – 15.35-16.20
5 pamoka – 16.25-17.10
6 pamoka – 17.15-18.00
7 pamoka – 18.05-18.50
8 pamoka – 18.55-19.40

Į viršų