Tarptautinis seminaras ir Master Class pamokos

Kas antrus metus mūsų mokykloje vykstantis pianistų  gerosios patirties sklaidos organizuojamas seminaras – praktikumas Sūduvos krašto mokytojams šiais metais išaugo į tarptautinį renginį. Punsko I laipsnio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Svetlana Mažeikienė su savo mokiniais pristatė labai įdomų pranešimą tema “Muzikinio kūrybiškumo ugdymo ypatumai lenkų ir lietuvių muzikos mokyklose”. Pagrindinė pranešime nuskambėjusi tema ir buvo orientuota į vaiko, kaip savarankiškos ir kūrybingos asmenybės atskleidimą . Kūryba – tai vaikų stichija. Kūrybiškumas pasireiškia mokinio aktyvioje veikloje: skambinant pianinu, mokantis muzikinio kūrinio teksto, improvizuojant, piešiant , kuriant literatūrinį tekstą.

Būtent vaizdinis emocinis mąstymas ir padeda vaikui geriau suprasti ir perteikti muzikinį kūrinį – taip teigė mokytoja. Vaikas pradeda operuoti vaizdais ir tai jam padeda geriau įsisavinti grojamą kūrinį ir perteikti vyraujančias emocijas.

Mokytojos Svetlanos Mažeikienės mokiniai būtent  tai mums ir pademonstravo. Prieš atlikdamas kūrinį  mokinys pristatydavo savo piešinį (labai profesionaliai atliktą), smulkiai papasakodamas, ką jis įsivaizduoja grodamas, kokias emocijas jam sukelia grojama muzika. Juk praturtintas  emocijomis, individualiomis nuostatomis ir vaizdiniais, kūrinio atlikimas įgauna reikiamą muzikinį vaizdą. Pedagogus sužavėjo mokinių puikus pasiruošimas koncertui ir pristatyti jų piešiniai. Kiek  išgirdome įvairių ir įdomių istorijų, kiek pajautėme perteiktų emocijų! Puikiai atlikti kūriniai, nuostabūs piešiniai nepaliko abejingo nei vieno seminaro dalyvio. O šiame seminare turėjome svečių iš Kauno, Panevėžio, Marijampolės muzikos mokyklų.

Kiti seminaro lektorių pranešimai taip pat buvo orientuoti į kūrybiškumą, motyvaciją, profesionalesnį kūrinių atlikimą. “Mokinių savarankiškumo, motyvacijos skatinimo prielaidos fortepijono pamokose“ (mokytoja Danguolė Sultanova, Kazlų Rūdos R.Žigaičio menų mokykla), “Ansamblinis muzikavimas, taikant fortepijoninį pritarimą grojant liaudies instrumentais“ (vyr. mokytoja Irena Dulinskaitė, Kazlų Rūdos R.Žigaičio menų mokykla), “Pianistų naudojamos metodikos. M. Aleksanderio technika.“ (Dominykas Šimonis, Kazlų Rūdos R.Žigaičio menų mokyklos mokytojas, koncertmeisteris).

O meistriškumo pamokų metu iš Punsko muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Svetlanos Mažeikienės išgirdome naudingų patarimų dėl emocionalesnio frazių išpildymo, garso spalvų pajautimo, bendro meninio ir emocinio vaizdo kūrimo. Kaip akimirka prabėgo šis renginys. Esame dėkingi kūrybingiems lektoriams, šauniems mokiniams už patirtas puikias emocijas!

Kada vaikas neveikiamas emociškai, o esti tik vykdytoju, tuomet kūrybiškumo sklaida neįmanoma. Ugdymo tikslas ir yra savarankiškos ir kūrybingos, maksimaliai jau mokykloje savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė. Tad skatinkime mokinių kūrybiškumą, ugdykime kūrybišką asmenybę!

Mokytoja metodininkė Laima Rotomskienė.

Tarptautinis seminaras ir Master Class pamokos
Į viršų